Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat d'Arbequina i Secció de Crèdit SCCL o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a Arbequina i Secció de Crèdit SCCL.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. Arbequina i Secció de Crèdit SCCL no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'Arbequina i Secció de Crèdit SCCL.

Arbequina i Secció de Crèdit SCCL no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.